ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Δρ. Ιωάννης Ντούπης

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια χρόνια νόσος η οποία εκ-φράζει την αδυναμία του ορ-γανισμού να διαχειριστεί την προσλαμβανόμενη ή την εν-δογενώς παραγόμενη γλυκό-ζη, καθώς η ποσότητα ή/και η λειτουργικότητα της παραγόμε-νης από το πάγκρεας ινσουλί-νης είναι ανεπαρκής.