Διάγνωση

Με βάση τα τελευταία δεδομένα από την Αμερικάνικη Διαβητολογική εταιρία η διάγνωση του Σακχαρώδους διαβήτη τίθεται με τους παρακάτω τρόπους
α. Τιμή μέτρησης σακχάρου νηστείας >126 mg/dl
β. Τιμή γλυκόζης πλάσματος >200mg/dl 120 λεπτά μετά την από του στόματος χρήγηση 75 γραμμαρίων γλυκόζης (καμπύλη σακχάρου)
γ. Τιμή γλυκόζης > 200mg/dl σε τυχαία χρονική στιγμή ταυτόχρονα με συμπτώματα
πολυδιψίας και πολυουρίας
δ. Τιμή γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HBa1c) πάνω από 6,5 %

Σε περίπτωση αμφιβολίας για την αξιοπιστία του τρόπου που πραγματοποιήθηκαν οι παραπάνω μετρήσεις συνιστάται επανάληψη της εξέτασης