Διαβήτης τύπου 2

Ο διαβήτης τύπου 2 είναι η συχνότερη μορφή σακχαρώδους διαβήτη αντιπροσωπεύοντας περί το 95% των συνολικών περιπτώσεων διαβήτη. Χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα λόγω σχετικής ανεπάρκειας της ενδογενούς παραγωγής ινσουλίνης συνοδευόμενη κατά κανόνα από δυσλειτουργίας της ινσουλίνης, φαινόμενο γνωστό ως αντίσταση στην ινσουλίνη.

Η ανεπάρκεια της έκκρισης ινσουλίνης αφορά μια προοδευτική διαδικασία η οποία διαρκεί πολλά χρόνια και χαρακτηρίζεται από την σταδιακή έκπτωση της ινσουλινοεκκριτικής ικανότητας του παγκρέατος. Από την άλλη πλευρά το φαινόμενο που χαρακτηρίζεται «αντίσταση στην ινσουλίνη» αφορά λειτουργική αδυναμία της ινσουλίνης η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παχυσαρκία και την ελαττωμένη φυσική δραστηριότητα.

Η αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 περιλαμβάνει κατά το δυνατόν τροποποίηση του τρόπου ζωής με στόχο την επίτευξη ιδανικού σωματικού βάρους αλλά και την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με εξατομικευμένο σχήμα αντιδιαβητικής αγωγής.

Η αντιδιαβητική αγωγή δύναται να συμπεριλαμβάνει από του στόματος αντιδιαβητικά δισκία ή ακόμα και ενέσιμη αγωγή με GLP1 ανάλογα ή/και ινσουλίνη μετά από εξατομίκευση του θεραπευτικού σχήματος ώστε αυτό να ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ, τον τρόπο ζωής αλλά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς.

– Kasper, Dennis L; Braunwald, Eugene; Fauci, Anthony; et al. (2005). Harrison’s Principles of Internal Medicine (16th έκδοση). New York: McGraw-Hill. ISBN 0-07-139140-1.
– ADA standards of Care 2014